Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-205/2019 časopis Integrácia v škole 46,75 s DPH 19.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 20.09.2019
Faktúra f-204/2019 časopisy 51,80 s DPH 19.09.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 20.09.2019
Faktúra f-201/2019 siete na okná ŠJ 58,56 s DPH 18.09.2019 Miloš Marianek- MARK ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-051 projekt elektrickej inštalácie 216,00 s DPH 17.09.2019 Ing. Stanislav Halán - ELZAP ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-200/2019 Mobil ZŠ 10,00 s DPH zmluva z 31.1.2012 17.09.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2019
Faktúra f-199/2019 WINIBEU upgrade 83,65 s DPH 17.09.2019 IVES Košice ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2019
Faktúra f-196/2019 Učebnice - Prvouka 75,90 s DPH ZSPo-2019/3-048 16.09.2019 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
Faktúra f-198/2019 učebné pomôcky SZP 19,65 s DPH 16.09.2019 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
Faktúra f-197/2019 Učebnice - BIO-GEO 39,76 s DPH ZSPo-2019/3-050 16.09.2019 Indícia n.o. ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-050 Učebnice - BIO-GEO 39,76 s DPH 14.09.2019 Indícia n.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Objednávka ZSPo-2019/3-049 Učebnice - AJ 803,04 s DPH 12.09.2019 AD REM ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.277/2019 ovocie, zelenina 32,00 s DPH 12.09.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-048 Učebnice - Prvouka 75,90 s DPH 12.09.2019 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.278/2019 potraviny 400,49 s DPH 11.09.2019 J&B Unique 16.09.2019
Faktúra F.Sj.276/2019 potraviny 140,76 s DPH 10.09.2019 Frapé catering s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
Faktúra F.Sj.275/2019 potraviny 135,47 s DPH 10.09.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
Faktúra f-196/2019 el. energia MŠ 105,81 s DPH zmluvy z 1.3.2006 10.09.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.09.2019
Zmluva ZSPo-2019/61-006 Zmluva o nájme nebytových priestorov 140,00 s DPH 09.09.2019 TK ESO Piešťany Ladislav Svitek RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-195/2019 telefón MŠ, ZŠ,ŠJ 32,53 s DPH 09.09.2019 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 10.09.2019
Faktúra F.Sj.272/2019 ovocie, zelenina 71,33 s DPH 09.09.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4616