Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-232/2018 vybavenie ŠJ 447,42 s DPH 07.12.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 11.12.2018
Faktúra f-230/2018 tvorba SF 598,39 s DPH 07.12.2018 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Podolie 10.12.2018
Faktúra f-233/2018 el. energia ŠJ 432,58 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.12.2018 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.12.2018
Faktúra f-234/2018 el. energia ZŠ 307,26 s DPH zmluvy z 1.3.2006 03.12.2018 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.12.2018
Faktúra f-228/2018 školské tlačivá 62,00 s DPH 03.12.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Podolie 04.12.2018
Faktúra f-231/2018 Strava HN 31,00 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie ZŠ s MŠ Podolie 10.12.2018
Faktúra f-229/2018 réžia strava zamestnanci 742,17 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie ZŠ s MŠ Podolie 10.12.2018
Faktúra f-226/2018 Baterka STARJET 72,00 s DPH 03.12.2018 Marian Šupa ZŠ s MŠ Podolie 04.12.2018
Faktúra f-227/2018 revízia horákov 360,00 s DPH 03.12.2018 Elektro plyn s.r.o ZŠ s MŠ Podolie 04.12.2018
Faktúra f-223/2018 seminár 39,94 s DPH 29.11.2018 Nezisková organizácia VESNA ZŠ s MŠ Podolie 12.11.2018
Faktúra f-224/2018 časopis 9,00 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Podolie 30.11.2018
Faktúra f-225/2018 časopisy 18,00 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Podolie 30.11.2018
Faktúra f-222/2018 knihy 500,34 s DPH 27.11.2018 CODA-ART spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 27.11.2018
Faktúra F.Sj.371/2018 potraviny 83,15 s DPH 27.11.2018 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.11.2018
Faktúra f-221/2018 optický valec 187,45 s DPH ZSPo-2018/13-28 26.11.2018 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 27.11.2018
Faktúra F.Sj.370/2018 ovocie, zelenina 7,59 s DPH 26.11.2018 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 26.11.2018
Faktúra F.Sj.365/2018 potraviny 50,40 s DPH 23.11.2018 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.11.2018
Faktúra F.Sj.367/2018 potraviny 181,38 s DPH 23.11.2018 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.11.2018
Faktúra f-220/2018 učebné pomôcky 214,80 s DPH 23.11.2018 MUSICA LITURGICA, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr. Daniela Maráková zástupkyňa RŠ pre ZŠ 26.11.2018
Faktúra F.Sj.364/2018 potraviny 167,87 s DPH 23.11.2018 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4004