Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie


Pozvánka na zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 2018/19:

 

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy. 
Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2018/19 sa uskutoční v pondelok 9. apríla 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v prvých dvoch triedach na dolnej chodbe školy. 
Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho  dieťaťa vyplnili elektronicky, nižšie máte link na "Elekronickú prihlášku".
Taktiež Vás prosíme o vyplnenie tlačiva Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy. Vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú  žiadosť a prihlášku prineste na zápis. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte: Plagat_na_zapis_do_1._rocnika.pdf

Elektronická prihláška
Ziadost_rodicov_o_prijatie_do_x._rocnika_ZS.pdf