Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
 
 
 
Všetko o národnom projekte 
 
ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA,
 
ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. 
 
nájdete na stránke projektu