Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
Profil verejného obstarávateľa Aktuálne výzvy Archív - 2012

 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola s materskou školou Podolie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o plánovaných nákupoch zverejňujeme na stránke Verejné obstarávanie (zákazky podľa § 9 ods. 9, podlimitné, nadlimitné zákazky, súhrnné správy).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 036125431
DIČ: 2021628609
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 5854869001/5600

Kontaktná osoba

RNDr. Janka Schreiberová

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Hlavná č. 804
916 22 Podolie

tel.: +421327408411
fax: +421327408413
mobil: 0911961480
e-mail: zspodolie@gmail.com
Internetová adresa URL: www.zspodolie.sk

Interná smernica ZŠ s MŠ Podolie k VO

IS_4_2013_o_VO.pdf

Zverejnené 10.12.2013
 

Plány verejného obstarávania

Plan_VO_2014.pdf

Plan_VO_2015.pdf