Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
Konzultačné hodiny VP a ŠŠP Hlavné činnosti VP a ŠŠP INFO pre deviatakov Testovanie 9 Stredné školy Testovanie 5 Linky Štatút VP

   

Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Vienerová

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Silvia Jančičeková

Obe zamestnankyne nájdete v kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí pri výtvarnej triede.

Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga:

  • utorok   7.00 -   7.50 hod.
  • utorok 13.00 - 15.00 hod.
  • streda 13.00 - 15.00 hod.
  • piatok   7.00 -   8.45 hod.

 

Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

  • štvrtok  7.50 -   9.30 hod.

 

Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0911961480 z dôvodu možných iných aktivít výchovného poradcu, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.

Rozvrh pracovnej činnosti špeciálneho pedagóga: