Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
Na úvod Členovia Funkcie Úlohy ŽŠR Súťaž v čistote tried

 

Na úvod

Vedenie školy sa snaží  deti viac zapojiť do diania na škole.

Preto sme sa rozhodli na našej škole rozbehnúť činnosť Žiackeho parlamentu.

Funguje už od šk.r. 2004/05.

Od 1. 9. 2017 je v školskom zákone zakotvené, že na plnoorganizovaných školách musí byť žiacka školská rada a  tvoria ho žiaci 2. stupňa.

V triedach si deti demokraticky volia každý rok svojich dvoch zástupcov. 

V práci s parlamentom pokračujeme už pätnásty rok.