Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
Termíny prázdnin Zvonenie Dopravné Platby - ŠJ, ŠKD, MŠ Tlačivá Zošity Výňatky zo šk.poriadku Rada školy Rada rodičov 2 % Hospodárenie RZ Plenárky a schôdzky rodičov

 

Milí rodičia,

tu si môžete pozrieť termíny všetkých prázdnin v školskom roku 2018/19.