Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
EkoAlarm Čo sa stalo pred 100 rokmi? V ZŠ úspešnejší Holokaust očami detí Recyklohry Čítajme si ... Záložka do knihy spája školy Detský čin roka Mikroprojekt Podolia Mikroprojekt Strání Tablety Spolupráca na nár. projektoch Školská knižnica Bezpečne na cestách Adopcia na blízko pre Lesotho Bezpapierová škola Projekt Rekonštrukcie školy Digitálni Štúrovci Otvorená škola 2004 Otvorená škola 2003 Rozprávková trieda

 

                        

 

PROJEKT EKOALARM

 

 

Naša škola sa v šk. roku 2017/18 a 2018/18 zapojila do projektu „EkoAlarm koše do škôl“ (www.ekoalarm.sk), ktorý realizuje a podporuje triedenie odpadu v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky s využitím nádob na triedený zber odpadov z plastov a papiera vyrobených z recyklovaného materiálu. Gestorom projektu bola spoločnosť CURADEN Slovakia vyrábajúca zubné kefky. Spojila sily so štyrmi neziskovými organizáciami – Živica, Priatelia Zeme – SPZ, INCIEN, Ekopolis a kuriérskou spoločnosťou DPD – a vybavuje slovenské školy košmi na triedenie odpadu vyrobenými zo zubných kefiek a súčasne v rámci projektu robí osvetu, ako a prečo triediť. Takéto koše do každej triedy získala v rámci projektu aj naša škola. Do žltých košov triedime plasty a do modrých košov papier. Do košov, ktoré sme mali už aj predtým v triedach, dávame ostatný odpad.

V rámci mentoringu našu školu trikrát navštívil mentor. Vyškolil pomocou troch päťhodinových interaktívnych sérií akčnú skupinu žiakov, ktorá potom formou rovesníckeho vzdelávania šírila osvetu medzi spolužiakov v každej triede na škole. Lektoring vzdelával žiakov formou série prednášok, ktoré žiacki lektori postupne prednášali v každej triede na škole v 3 moduloch. Deti sa učili nielen ako triediť, ale tiež ako predchádzať odpadu a minimalizovať jeho tvorbu. Z detí tak vychovávame ľudí, pre ktorých budú triedenie odpadu a uvedomelý prístup k životnému prostrediu prirodzené. Žiaci aj učitelia dostanú pútavé metodické príručky a ďalšie podporné materiály.

U nás sme vytvorili akčnú skupinu zo žiakov žiackeho parlamentu. Pristúpili k úlohám projektu veľmi zodpovedne a boli chválení aj lektorkou aj učiteľmi našej školy, ktorí dozorovali na hodinách rovesníckeho učenia. Absolvovali 3 stretnutia s lektorkou Veronikou Müllerovou (13. 3., 22. 5. 2018 a 5. 10. 2018). Rozdelili sa na 4 skupiny po 3 žiakoch a rovesnícke učenie realizovali v dňoch 4. 4., 11. 4. a 19. 4. (1. modul) a v dňoch 25. – 27. 6. 2018 (2. modul). V šk. roku 2018/19 prednášali 3. modul tak, že vytvorili päť dvojíc a rovesnícke učenie prebiehalo 9. 11. 2018.

Cieľom posledného modulu bolo rozmýšľať o budúcnosti v súvislosti s odpadmi a zamýšľať sa nad tým, ako množstvo odpadu minimalizovať (tvoriť čo najmenej odpadu, odmietať tovary v zbytočných obaloch, zdieľať predmety, znovupoužívať, opraviť ak sa dá,...). Každý má začať od seba už dnes.

Zapamätajme si 4 zásady 4R: 

REFUSE = ODMIETNI, REDUCE = OBMEDZ, REUSE = ZNOVU POUŽI, RECYCLE = VYTRIEĎ. 

Akčná skupina bude do konca roka dohliadať v triedach, či sa správne separuje do košov z projektu.

Naďalej zberáme zubné kefky, aby sme si mohli objednať zberné koše aj do iných miestností.

 

FOTOALBUM 1. stretnutie akčnej skupiny s lektorkou Veronikou

FOTOALBUM 1. modul

FOTOALBUM 1. modul

FOTOALBUM 1. modul

FOTOALBUM 2. modul

FOTOALBUM 3. modul