Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

 

Svetový deň zdravej výživy

 

Dňa 24. 10. 2018 si na hodinách biológie pripomenuli tento deň aj žiaci 5. ročníka. Spoločne sme diskutovali o tom ako súvisí naše telo so zdravou stravou. Po diskusií nasledovala prvá aktivita pod názvom „Odvážlivec“, úlohou žiakov bolo so zatvorenými očami, použitým len čuchu a chuti zistiť názov potraviny ukrytej v krabičkách. Potom sa žiaci rozdelili do skupín. Úlohou prvej skupiny bolo pripraviť plagát s potravinovou pyramídou. Ďalšie dve skupiny mali za úlohu rozdeliť potraviny a pripraviť plagáty na tému tykajúcu sa zdravých a nezdravých jedál. Posledná skupina dievčat spracovala zásady zdravej výživy. Nakoniec sa skupiny potrápili nad vedomostnými úlohami, ktoré vypracovali veľmi šikovne.  Posledné minúty z hodiny si žiaci pochutnali na zdravom ovocí.

FOTOALBUM 

                                                                                                                

 


 

Súťaž HOVORME O JEDLE

 

Tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle, ktorá prebiehala v týždni od 15. októbra 2018 do 19. októbra 2018. So žiakmi sme sa zapojili do aktivity pod názvom „OČAMI GURMÁNA“. Aktivita bola zameraná na vymyslenie a spracovanie fotografie na vyhlásene témy. Na fotografiách žiaci pracovali vo voľnom čase, ale aj na hodinách informatiky. Spolu s pani učiteľkou Gahérovou sme vybrali 5 prác, ktoré boli poslané na vyhodnotenie. Výsledky by mali byť známe 9. novembra 2018.

 

Súťažné príspevky:

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.

  •  Barančíková Hana: Nezdravá mňamka

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

  • Čechvala Michal: Detail zdravia
  • Macháč Timotej: Zdravý košík

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

  • Kriššák Marek: Mliečne výrobky

5. téma: Cukry, tuky, soľ. 

  • Kriššák Marek: Mňamka

 

FOTOALBUM

 

Mgr. Monika Muľová