Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

 

 

VIANOČNÉ EKOTRHY

 

V piatok 21. decembra 2018 zorganizovala akčná skupina projektu EkoAlarm spolu so žiackym parlamentom pod vedením p. riaditeľky poslednú aktivitu projektu - VIANOČNÉ EKOTRHY.

V súvislosti s odpadmi sa snažíme na škole zamýšľať nad tým, ako minimalizovať množstvo odpadu (tvoriť čo najmenej odpadu, odmietať tovary v zbytočných obaloch, zdieľať predmety, znovupoužívať, opraviť ak sa dá,...). Snažíme sa držať pravidiel 4R:

REFUSE = ODMIETNI, REDUCE = OBMEDZ, REUSE = ZNOVU POUŽI, RECYCLE = VYTRIEĎ. 

Cieľom ekotrhov bolo, aby decká priniesli do školy veci, ktoré sú plne funkčné a ktoré už nepoužívajú, nepotrebujú, ale iným deťom by sa mohli hodiť a mohli by sa s nimi hrať alebo ich znovu používať, prípadne niekoho nimi obdarovať.

A tak decká posledný deň v škole v r. 2018 nanosili toho ozaj toľko, že stoly na dolnej chodbe sa prehýbali pod množstvom vecí - školských potrieb, tašiek, peračníkov, dosiek, detských kníh a encyklopédií, plyšákov, autíčiek, spoločenských hier, bižutérie, rôznych iných hračiek, ale aj vlastných výrobkov. Predávalo sa za symbolické ceny - od 10 centov po 2 eurá. 

Ani sme nedúfali, že deti toho toľko prinesú a dokonca, že deti toho toľko nakúpia. Niektorí prvostupniari sa vyjadrili, že ešte nikdy nenakúpili tak lacno a dobre, ako na našich ekotrhoch. Mnohí kupovali pre seba, pre súrodencov pod stromček, ale aj pre rodičov. Nakúpili dokonca aj niektorí učitelia.

Sme radi, že použité veci našli nových majiteľov, ktorým spravia ešte radosť či službu. A sme tiež veľmi radi, že napriek nízkym cenám sme mali pekný výťažok z tejto akcie: 280 €. Tieto peniažky použijeme na dva účely:

- 150 € pošleme do útulku pre psíkov v Piešťanoch, aby sa za peniažky kúpili lieky pre psíkov,

- 130 € pošleme spoločnosti Depaul Slovensko, ktorá pomáha bezdomovcom.


Ďakujeme všetkým deťom, ktoré prispeli akýmkoľvek spôsobom k úspešným vianočným ekotrhom.
A nech nás všetkých hreje pocit, že sme našou akciou súčasne aj pomohli tam, kde je pomoc akéhokoľvek druhu potrebná.

 

RNDr. Janka Schreiberová

FOTOALBUM

List_do_Utulku_Piestany.pdf

List_pre_spolocnost_Depaul_Slovensko.pdf