• EkoAlarm

    •  

                             

      

     PROJEKT EKOALARM

      

      

     Naša škola sa v šk. roku 2017/18 a 2018/18 zapojila do projektu „EkoAlarm koše do škôl“ (www.ekoalarm.sk), ktorý realizuje a podporuje triedenie odpadu v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky s využitím nádob na triedený zber odpadov z plastov a papiera vyrobených z recyklovaného materiálu. Gestorom projektu bola spoločnosť CURADEN Slovakia vyrábajúca zubné kefky. Spojila sily so štyrmi neziskovými organizáciami – Živica, Priatelia Zeme – SPZ, INCIEN, Ekopolis a kuriérskou spoločnosťou DPD – a vybavuje slovenské školy košmi na triedenie odpadu vyrobenými zo zubných kefiek a súčasne v rámci projektu robí osvetu, ako a prečo triediť. Takéto koše do každej triedy získala v rámci projektu aj naša škola. Do žltých košov triedime plasty a do modrých košov papier. Do košov, ktoré sme mali už aj predtým v triedach, dávame ostatný odpad.

     V rámci mentoringu našu školu trikrát navštívil mentor. Vyškolil pomocou troch päťhodinových interaktívnych sérií akčnú skupinu žiakov, ktorá potom formou rovesníckeho vzdelávania šírila osvetu medzi spolužiakov v každej triede na škole. Lektoring vzdelával žiakov formou série prednášok, ktoré žiacki lektori postupne prednášali v každej triede na škole v 3 moduloch. Deti sa učili nielen ako triediť, ale tiež ako predchádzať odpadu a minimalizovať jeho tvorbu. Z detí tak vychovávame ľudí, pre ktorých budú triedenie odpadu a uvedomelý prístup k životnému prostrediu prirodzené. Žiaci aj učitelia dostanú pútavé metodické príručky a ďalšie podporné materiály.

     U nás sme vytvorili akčnú skupinu zo žiakov žiackeho parlamentu. Pristúpili k úlohám projektu veľmi zodpovedne a boli chválení aj lektorkou aj učiteľmi našej školy, ktorí dozorovali na hodinách rovesníckeho učenia. Absolvovali 3 stretnutia s lektorkou Veronikou Müllerovou (13. 3., 22. 5. 2018 a 5. 10. 2018). Rozdelili sa na 4 skupiny po 3 žiakoch a rovesnícke učenie realizovali v dňoch 4. 4., 11. 4. a 19. 4. (1. modul) a v dňoch 25. – 27. 6. 2018 (2. modul). V šk. roku 2018/19 prednášali 3. modul tak, že vytvorili päť dvojíc a rovesnícke učenie prebiehalo 9. 11. 2018.

     Cieľom posledného modulu bolo rozmýšľať o budúcnosti v súvislosti s odpadmi a zamýšľať sa nad tým, ako množstvo odpadu minimalizovať (tvoriť čo najmenej odpadu, odmietať tovary v zbytočných obaloch, zdieľať predmety, znovupoužívať, opraviť ak sa dá,...). Každý má začať od seba už dnes.

     Zapamätajme si 4 zásady 4R: 

     REFUSE = ODMIETNI, REDUCE = OBMEDZ, REUSE = ZNOVU POUŽI, RECYCLE = VYTRIEĎ. 

     Akčná skupina bude do konca roka dohliadať v triedach, či sa správne separuje do košov z projektu.

     Naďalej zberáme zubné kefky, aby sme si mohli objednať zberné koše aj do iných miestností.

      

     FOTOALBUM 1. stretnutie akčnej skupiny s lektorkou Veronikou

     FOTOALBUM 1. modul

     FOTOALBUM 1. modul

     FOTOALBUM 1. modul

     FOTOALBUM 2. modul

     FOTOALBUM 3. modul