Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

Foto RNDr. Janka Schreiberová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
RNDr. Daniela Maráková Rozvrh
Zástupkyňa pre ZŠ
Vedie krúžok: Matika pre nematika
 
 
Ing. Jarmila Bohovicová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Bohumil Čechvala Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
Vedie krúžok: Kutil s.r.o.
 
 
Mgr. Alexandra Faboková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Monika Gahérová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Hanzlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Gymnastika hrou
 
 
Mgr. Gabriela Hercegová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Miroslava Jacolová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
 
 
Lenka Janegová Triedna učiteľka: II.trieda
 
 
PaedDr. Ľubomír Kiko Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Príprava deviatakov na testovanie
 
 
Adrián Macháč Učiteľ
Vedie krúžok: Folklórny krúžok
Foto Mgr. Monika Muľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Mladý ekovedec
 
 
Mgr. Ivan Novomestský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslav Ostrovský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Prítuľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Daniela Rosinská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Denisa Schindlerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Jana Ščepková Triedna učiteľka: I. trieda
 
 
Mária Ščepková Triedna učiteľka: I. trieda
 
 
Mgr. Štefan Šoka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Renáta Trpíšková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Zuzana Vienerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Veronika Zemková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Monika Augustínová Rozvrh
Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Úloháčik
 
 
Lucia Burzová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Silvia Jančičeková Špeciálna pedagogička
 
 
Bc. Katarína Kališová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Lenka Masárová Rozvrh
Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Školský klub detí II.
 
 
Bc. Lenka Bobocká Vedúca krúžku
 
 
Ing. Peter Košút Vedúci krúžku
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
 
 
Lenka Masárová Vychovávateľka
 
 
Slavomíra Štefániková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí I.
 
 
Mariana Porubská Vedúca školskej jedálne

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.02.2019

Voľné miesta na našej škole