Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
 • Súťaž "Ypsilon - slovina je hra"

  V stredu 12. decembra 2018 sa niektorí žiaci školy zúčastnili na novej súťaži, do ktorej sme sa zapojili. Išlo o súťaž Ypsilon – slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Zúčastnilo sa 18 žiakov od 3. po 9.ročník. Najviac súťažiacich bolo z triedy 3.B a 5.A. Žiaci riešili za 45 minút hlavne pre 1. stupeň náročné testy zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie. Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Súťaž organizovala spoločnosť LEXICON Košice. Výsledky súťaže sa dozvieme až v januári.

 • Návštevný deň pre rodičov

  V pondelok 10. decembra 2018 boli dvere školy otvorené pre všetkých rodičov. Na škole sa konal návštevný deň. Rodičia sa mohli v čase od 15.00 do 17.00 hod. informovať u triednych učiteľov aj u ostatných vyučujúcich o študijných výsledkoch a správaní svojich ratolestí. Túto možnosť využilo množstvo zodpovedných  rodičov.

 • ...a slovo bolo u Boha...

  V piatok 7. 12. 2018 sa žiačky Petra Sedláčeková a Eva Hochelová zúčastnili na recitácii kresťanskej prózy a poézie ...a slovo bolo u Boha... Na medailové umiestnenia však nedosiahli. Za prípravu a veľkú snahu im ďakujeme.

 • Mikuláš zavítal do kina

  Vo štvrtok 6. 12. 2018 sa deti z MŠ aj žiaci z 1. stupňa ZŠ stretli v miestnom kine s Mikulášom. Ten sa potom prišiel pozrieť aj do školy, kde navštívil druhostupniarske  triedy.  Ako to prebiehalo, si môžete prečítať tu.

  FOTOALBUM

 • Straňanská laťka

  Vo štvrtok 6. 12. 2018 nás reprezentovali 4 žiaci z 8. a 9. ročníka na súťaži Straňanská laťka, ktorú každý rok organizuje družobná škola v Strání. Jakub Burza si vyskákal zlato krásnym výkonom 165 cm. Emma Ščepková skončila na 4. - 5. mieste s výkonom 130 cm, Ivan Snoha na 8. mieste z 11 s výkonom 140 cm a Lea Hrušovská na poslednom mieste s výkonom 120 cm. Jakubovi blahoželáme k zlatu a všetkým ďakujeme za reprezentáciu. 

 • Beseda s odborníčkou na zdravé stravovanie

  V stredu 5. 12. 2018  sme mali na našej škole certifikovanú výživovú špecialistku Mgr. Veroniku Mičianovú, PhD., ktorá mala prednášku "Rozhodni sa správne a vyber si zdravie" pre žiakov 8.A, 8.B a 9.A. Podľa otázok v niektorých triedach bolo vidieť, že žiakov a hlavne žiačky táto téma zaujala. Prednášku sprostredkovala Mgr. Monika Muľová - koordinátor prevencie. Bližšie si prečítate na stránke tejto akcie.

  FOTOALBUM

 • Okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní

  V piatok 30. 11. 2018 naša škola organizovala v telocvični okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní. Okresného kola sa zúčastnili iba družstvá z Podolia a zo Starej Turej. Ako sa darilo našim, si prečítate tu

  FOTOALBUM

 • Všetkovedko

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka, ktorí sa prihlásili, riešili v doobedných hodinách náročné úlohy súťaže Všetkovedko. Ako vyriešili, sa dozvieme až z výsledkov z Bratislavy.

 • Okresné kolo - Futsal Cup

  Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa naši starší žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale, ktoré sa uskutočnilo v športovej hale v Novom Meste n/V. Súpermi nám boli školy: ZŠ Bošáca, ZŠ Tematínska, ZŠ Odborárska. V prvom zápase sme dokázali vyhrať nad Bošácou 2:1. V druhom zápase s Tematínskou sme nedokázali zužitkovať našu hernú prevahu a množstvo šancí, do ktorých sme sa dostali a prehrali sme tesne 1:2. Do tretieho zápasu chalani už nastúpili s vedomím, že nemôžeme postúpiť. To sa prejavilo tromi rýchlymi gólmi. Zápas s Odborárskou sme nakoniec prehrali 1:3. Celkovo sme skončili na 3. mieste. Potešením pre našich žiakov môže byť pochvala od pána Bartoviča (dlhoročného mládežníckeho trénera futbalu), ktorý povedal, že naši chalani boli "najfutbalovejší", len sme sa nevedeli presadiť v koncovke.

  Reprezentovali nás:  Jakub Burza, Kristián Paulech, Adam Vrba, Filip Porubský, Jozef Zámek, Samuel Hutta, Juraj Hrušovský, Roman Lacko.

 • Dve tváre slobody

  V stredu 28. 11. 2018 sa žiaci z 2. stupňa vybrali do kina, kde za kultúrne poukazy si pozreli zaujímavý cestopis o Kube a mali možnosť sa autorov cestopisu pýtať, čo aj naši žiaci využili.

 • Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku

  V stredu 28. 11. 2018 nás reprezentovala Sabina Kožáková z 8.B na OK olympiády v slovenskom jazyku. Tesne jej ušla medaila, skončila na veľmi peknom 4. mieste.

 • Matematický oktagon

  V poobedných hodinách dňa 27. 11. 2018 riešili súťažné úlohy 2. kola školskej súťaže Matematický oktagon trojice žiakov z 2. stupňa.  Čaká ich ešte 7 kôl.

 • COMDI testovanie

  Naši deviataci sa 27. 11. 2018 zúčastnili na testovaní COMDI. Ide o poradenský nástroj na zisťovanie potenciálu osobnosti jednotlivca, definovanie jeho záujmov, schopností, intelektového potenciálu, zručností, praktickej pripravenosti pre život, osobných vlastností, študijných predpokladov a predpokladov pre profesijné uplatnenie sa na trhu práce. Poradenský nástroj zisťuje predpoklady pre kvalifikáciu, záujmy o povolanie alebo pracovné činnosti, potrebné schopnosti, osobné charakteristiky, duševnú a fyzickú zdatnosť a zdravotný stav klienta. Výsledky testovania môžu byť pre žiakov smerodajné pri výbere vhodnej strednej školy a budúcej kariére.

 • Kurz korčuľovania

  V týždni od 26. do 30. novembra chodili denne prihlásené deti z 1. stupňa na kurz korčuľovania do Nového Mesta nad Váhom, kde ich už čakali inštruktori z Penguin sport clubu. Denne sa im venovali dve hodinky. Celkovo sa na kurz prihlásilo 48 detí. Hoci bolo vyučovanie trošku narušené, veríme, že to stálo za to a všetky deti zvládli techniku tak, akoby sa s korčuľami narodili ;-) Bližšie si prečítajte na stránke akcie.

  FOTOALBUM

 • Ako vieme kresliť

  Vo fotoalbume sme uverejnili ďalšie 2 súbory  výtvarných prác našich žiakov, ktoré vznikli na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením p. uč. Rosinskej. 

  22. publikovanie

  23. publikovanie

 • Babička z vajíčka v MsK Piešťany

  Dňa 26. 11. 2018 sa deti z ŠKD zúčastnili na bábkovej rozprávke "Babička z vajíčka". Predstavenie sa
  konalo v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany. Bábkovú rozprávku o obyčajnom vajíčku s veľkými
  zázrakmi nám predstavilo bábkové divadlo – PIK z Pezinka, ktoré účinkovalo aj v televíznych programoch.
  Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a svoju spokojnosť prejavovali smiechom a potleskom. Po
  skončení programu sa deti občerstvili horúcou čokoládou a naplnení spomienkami a umeleckým zážitkom sa šťastne vrátili domov.

  FOTOALBUM

 • Výsledky iBobra

  Tak už máme výsledky informatickej súťaže iBobor. U nás riešilo 51 súťažiacich, z toho bolo 26 úspešných riešiteľov a z toho dvaja žiaci so 100% percentilom - Daniel Miklo a Matúš Pollák. Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom tohtoročného iBobra.

  Tu si môžete pozrieť kompletné výsledky:  iBOBOR_2018_vysledky.pdf (549 kB)

 • 1. klasifikačná porada

  V pondelok 26. 11. 2018 zasadala v poobedných hodinách pedagogická rada. Zhodnotila výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok, pričom sa zamerala hlavne na žiakov s problémovým správaním a žiakov s nedostatočným prospechom. Žiaci budú mať priebežné hodnotenie zapísané v žiackych knižkách do konca týždňa.

 • Súťaž Náboj Junior 2018

  V piatok 23. 11. 2018 sa tím v zložení Peter Burza, Adam Urban, Juraj Strýček a Sabina Kožáková zúčastnili na súťaži Náboj Junior na Gymnáziu Pierra de Coubetrtina v Piešťanoch. Ide o súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Nášmu tímu sa však veľmi nedarilo, skončili na 7. mieste z 9 prihlásených družstiev a za 120 minút dokázali vypočítať 9 príkladov.

 • T5-2018

  V stredu 21. novembra 2018 sa aj na našej škole povinne zúčastnili žiaci 5. ročníka na celoslovenskom testovaní T5-2018 zo slovenského jazyka a matematiky. Testovanie prebehlo bez problémov. Žiaci 6. - 9. roč. mali v tento deň riaditeľské voľno.

strana: