Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
 • Literárno-historická exkurzia

  Dňa 23. októbra 2018 sa výber žiakov zo 7.A, 8.A, 8.B, 9.A zúčastnil literárno - historickej exkurzie v Martine. Akcia bola čiastočne venovaná výročiu vzniku ČSR (Martinskej deklarácii). Prvou zastávkou bolo Slovenské národné múzeum Martin, v ktorom nás aktívna pani sprievodkyňa oboznámila s históriou dedinského života Slovákov v 19. a 20. storočí. Prezreli sme si zaujímavé expozície venované tomuto obdobiu. Čiastočne poinformovala aj o Martinskej deklarácii. Druhou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sme hľadali hroby význačných Slovákov.  Potom nás už čakala len cesta domov. Musím pochváliť žiakov za  vzorné správanie sa aj počas cesty autobusom.
  Mgr. Bohumil Čechvala

 • Vystúpenie pre starkých

  V nedeľu 21. októbra 2018 sme podporili bohatým programom stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome, ktoré organizoval Obecný úrad Podolie. Vystúpili deti materskej školy s vinšami a tromi tančekmi, speváci zo základnej školy podporení hudobným doprovodom učiteľov, tanečníci z tanečného krúžku a tiež v podolských krojoch oblečené deti zo školského klubu detí. Poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim deťom, učiteľom p.uč. Janegovej, Fogašovej z MŠ, p. vych. Štefánikovej z ŠKD, p.uč. Zemkovej, Jacolovej, p.riad. Schreiberovej, p.uč. Schreiberovi a Čechvalovi zo ZŠ a v neposlednom rade i rodičom, ktorí na vystúpenie priviedli menšie deti.

  FOTOALBUM

 • Testovanie pohybových zručností prvákov

  V stredu 17. októbra 2018 sa aj naša škola zúčastnila na celoslovenskom testovaní pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl na identifikáciu ich športového talentu. Žiaci 1. A pod vedením učiteľov Mgr. Trpíškovej, Mgr. Hanzlíkovej, Mgr. Bobockého a p. asistentky Bc. Kališovej museli zvládnuť tieto testy: Telesná výška a telesná hmotnosť - Opakovaná zostava s tyčou - Výdrž v zhybe nadhmatom - Skok do diaľky z miesta - 4x10 m člnkový beh - Beh na 50 metrov - Ľah – sed - Hĺbka predklonu - Kotúľanie 3 lôpt - Vlajková naháňačka - Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Výsledky sa nahadzovali na server a budú ďalej spracovávané ministerstvom školstva. Naši prváci to zvládli za 4 vyučovacie hodiny.

  Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné, resp. vykonávanie daného športu ich bude zaujímať. Ak ich šport zaujme (nadchne), budú deti motivované a budú sa chcieť hýbať.

  FOTOALBUM

 • Bedmintonové stretnutie zamestnancov školy

  V piatok popoludní 12. 10. 2018 sa stretli zamestnanci školy v telocvični, kde pre nich pripravil pohostenie bývalý kolega dôchodca Mgr. Eugen Schreiber ako rozlúčku s kolektívom školy. Rozlúčku sme spojili s tradičným bedmintonovým turnajom, kde si zahrali štvorhry starí harcovníci, ale aj nové posily z radov našich asistentiek. A kto nehral, aspoň sa hostil. Strávili sme spolu zase jedno krásne piatkové popoludnie, ktoré sa pretiahlo až do večerných hodín.

  FOTOALBUM

 • Zábavný kurz ochrany života a zdravia

  V piatok 12. októbra 2018 sme zorganizovali pre žiakov 2. stupňa zábavný kurz ochrany života a zdravia. Kurz bol pôvodne plánovaný na koniec šk. roka 2017_18, z organizačných dôvodov sme ho presunuli na začiatok tohto šk. roka. Jeho vedúci bol p. uč. Schreiber, na stanovištia boli rozdelení učitelia a asistentky. Kurz prebehol formou medzitriednej súťaže, kde museli triedy plniť úlohy z tejto prierezovej témy. Bližšie o tom napíšeme na stránke tejto akcie.

  FOTOALBUM

 • Obvodné kolo vo futsale

  Vo štvrtok 11. 10 .2018 sa naši futbalisti zúčastnili medziškolského postupového turnaja vo futsale, ktorý usporiadala ZŠ Tematínska NM n/V. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 5 škôl: ZŠ Tematínska, ZŠ Čachtice, ZŠ Stará Turá, ZŠ Horná Streda, ZŠ Podolie. Naši žiaci si viedli pomerne dobre. Skončili na krásnom 2. mieste, čo znamená postup do okresného kola. Reprezentovali nás: Burza J., Paulech K., Vrba A., Porubský F., Zámek J., Križák N., Hutta S.

  Výsledky:

  Podolie - Čachtice  4:0
  Podolie - H. Streda 7:1
  Podolie - Tematínska 3:5
  Podolie - S. Turá 7:0

 • Exkurzia do Prahy

  Vo štvrtok, 4. októbra 2018 o pol piatej ráno sme sa opäť vybrali na jesenné potulky svetom. Teda nie až tak svetom, ale len do susednej Českej republiky, obhliadnuť Prahu.

  Počasie nám prialo, a tak sme si plnými dúškami užívali starobylé centrum spolu s jeho atrakciami. Na pražskom hrade nás čakala sprievodkyňa Katka Ganobčíková, vďaka ktorej sme sa nebáli, že sa stratíme.  Obhliadli sme si okolie hradu, chrám sv. Víta a prešli na Karlov most. Všade nás obklopovalo plno turistov a z uličiek na námestí sa na nás hrnula vôňa pražských trdelníkov. Neodolali sme a kúpili na „koštovku“. Presne napoludnie sme už stáli pod orlojom a pozreli si ho v plnej zrekonštruovanej paráde.

  Potom sme nakúpili drobné suveníry a hor sa do múzea voskových figurín. Nafotili sme sa s hviezdami, ale mali sme možnosť zapojiť sa aj do riešenia hlavolamu. Niektorým sa to podarilo, iným nie. No a po 15:00 sme už zvedavo čakali pred múzeom zmyslov. A veru oplatilo sa. Videli a skúsili sme, ako je to podľahnúť optickým klamom. Urobili sme zaujímavé fotografie, presvedčili sa, že nie čo oko vidí je aj skutočne pravdivé.

  Pochodili sme veľa, ale prišiel čas na návrat domov. Všetko sa nám vydarilo a opäť sme si odniesli krásne zážitky, fotky a spomienky.

  Ďakujem našej sprievodkyni Katke Ganobčíkovej, pani učiteľke Zemkovej a všetkým žiakom, ktorých nebolo treba zbytočne upozorňovať.

  Tak niekedy nabudúce......vaša ZRŠ

  FOTOALBUM

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  V piatok 5. 10. 2018 sa naši najlepší bežci (3 dievčatá, 3 chlapci) zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. Beh sa uskutočnil ako zvyčajne v Novom Meste nad Váhom v "židovskom parku". Reprezentovali nás chlapci: Jakub Burza, Filip Porubský, Adam Vrba, Izabela Burzová, Emma Ščepková, Anežka Porubská. Ako prvé štartovali dievčatá. Najlepšie sa umiestnila Izabela Burzová, ktorá skončila na 9. mieste (z 35). Celkovo dievčatá skončili na 7. mieste z 12 škôl. Po dievčatách sa na štart postavili chalani, ktorí aj  tento rok bojovali o tie najvyššie priečky. Všetci naši traja žiaci sa umiestnili v prvej desiatke. Najlepšie sa umiestnil Filip Porubský- 5. miesto. Adam Vrba skončil na 8. mieste a Jakub Burza na 10. mieste. Súťažilo 38 žiakov. Celkovo naše družstvo chlapcov skončilo na krásnom 3. mieste z 13 škôl. Všetkým súťažiacim patrí vďaka za reprezentáciu školy na okresnej úrovni a chlapcom blahoželanie k zisku krásneho 3. miesta.

 • Výstava "ENERGIA ZBLÍZKA"

  Od piatka 21. 9. do stredy 3. 10. 2018 bola na našej škole inštalovaná výstava v rámci projektu "Energia zblízka".  Výstavy sa zúčastnila každá trieda 2. stupňa počasj dvoch vyučovacích hodín. Výstavu spolu navštívilo 118 žiakov. Na výstave nešlo o prezeranie exponátov, ale o realizáciu rôznych pokusov, vypĺňanie pracovných listov, súboj robotov a záverečný kvíz vo virtuálnej realite. Výstavou žiakov sprevádzalo 10 vyškolených lektorov z radov žiakov 8. a 9. ročníka.

  FOTOALBUM

 • Exkurzia "Oživené učebnice" - Bratislava

  Dňa 2. 10. 2018 sa výber žiakov z 5. A a 6. A zúčastnil exkurzie do Bratislavy. Múzeum mesta Bratislava v rámci projektu "Oživené učebnice" pripravilo pre žiakov základných škôl špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu zameranú na spropagovanie múzeí. Po dlhej ceste, spôsobenej zápchami, sme pred desiatou dorazili na miesto. Hneď sa nás ujali lektorky múzea. Zaujímavou hravou formou sa naši žiaci oboznámili s múzeom ako inštitúciou zameranou na uchovávanie a sprístupňovanie predmetov z minulosti širokej verejnosti. Žiaci sa dozvedeli, ako sa predmety do múzea dostávajú, ako sa reštaurujú, zapisujú údaje o nich. Po dvoch hodinách zaujímavostí nás čakala ešte cesta pešo na hrad. A práve vtedy sa počasie zhoršilo, preto žiaci len v rýchlosti videli Dóm sv. Martina, Michalskú bránu, kde je múzeum zbraní..V rýchlosti si prezreli hradné nádvorie, pokúpili suveníry a pred nami bola už len cesta domov.

  FOTOALBUM

 • Rodičovské združenie a Rada rodičov

  V pondelok 1. 10. 2018 sa uskutočnilo triedne rodičovské združenie, na ktorom bol okrem triednych záležitostí prebraný školský poriadok školy pre tento šk. rok a taktiež vyúčtovanie príjom a výdavkov RZ za šk. rok 2017/18. Boli zvolení triedni dôverníci, ktorí sa o piatej zišli na prvom stretntí, kde zvolili predsedníčku RZ a rozhodli o pomoci škole zorganizovaním 15. ročníka školského plesu (9. 2. 2018).

 • Podolský päťboj

  Vo štvrtok 27. septembra 2018 sme usporiadali už tretí ročník atletickej regionálnej súťaže Podolský päťboj. Bližšie sa dozviete na stránke akcie.

  FOTOALBUM

 • Písali o nás

  Sme radi, že aktivitu, za ktorou stoja naši žiaci a učitelia PaedDr. Bobocký a Mgr. Čechvala, si všimli aj médiá. Písali o nás v trenčianskych novinách a vysielali aj reláciu v Slovenskom rozhlase.

  Tu je odkaz na reláciu v slovenskom rozhlase: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/174984/ziaci-bojuju-tabulami-proti-ciernej-skladke

  Tu je odkaz na článok v Trenčianskych novinách: Clanok_v_Trencianskych_novinach.pdf

 • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu a Podolský duatlon

  V piatok 14. 9. 2018 sme v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnili tradičné Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu a taktiež 2. ročník Podolského duatlonu. Bližšie o tom sa dozviete na stránke Akcie.

  FOTOALBUM  beh 1. stupeň

  FOTOALBUM beh 2. stupeň

  FOTOALBUM duatlon

 • Slávnosť otvorenia šk. roka

  V pondelok 3. 9. 2018 sme slávnostne otvorili v kultúrnom dome školský rok 2018/19. Bližšie o tom sa dozviete tu.

  FOTOALBUM

 • Rekonštrukcia školskej kuchyne

  V júli a auguste 2018 sa nám podarilo zrekunštruovať priestory školskej kuchyne. V rámci rekonštrukcie sa rozbúrala dlažba a obklady, zlikvidoval sa starý odsávač pár a množstvo zbytočných potrubí, zasekali sa nové rozvody elektrického vedenia do stien a stropov, zasekali sa prívody vody a plynu ku kuchynským spotrebičom, zmenilo sa rozloženie spotrebičov v kuchyni, inštalovalo sa nové osvetlenie a bojlery, zamurovali sa výklenky pod oknami a vymenili sa radiátory v kuchyni aj v jedálni, položila sa nová dlažba a obklady stien, vymaľovali sme. V budúcnosti nás ešte čaká kúpa odsávačov, rozvody pre ne máme prichystané. Ďakujeme obci Podolie za poskytnutie dotácie 14.500 €, celkovo sme do kuchyne investovali cca 25.000 €. Poďakovanie patrí všetkým realizátorom rekonštrukcie - p. Tulisovi, p. Hečkovi, p. Rozbeskému a p. Marákovi. Veľká vďaka patrí vedúcej školskej kuchyne p. Porubskej, ktorá zapojila do prác pri vypratávaní a spätnom zariaďovaní kuchyne aj svoju chlapskú časť rodiny, taktiež p. školníkovi a p. upratovačkám a asistentkám, ktorí pomohli pri vypratávaní a upratovaní po prerábke.

  FOTOALBUM

 • Slávnosť ukončenia školského roka

  V piatok 29. júna 2018 sme sa rozlúčili s úspešným školským rokom 2017/18. Na slávnosti v kultúrnom dome spomínali, bilancovali, chválili aj hanili, odmeňovali tých najlepších žiakov. Rozlúčili sme sa s p. uč. Schreiberrom, ktorý na našej škole pôsobil 44 rokov aj s p. uč. Brezom, ktorý u nás učil necelý rok. Krásne sa s nami rozlúčili aj deviataci, ktorí po slávnosti mali ešte rozlúčku v svadobnej sále kultúrneho domu. O všetkom ešte bližšie napíšeme...

  FOTOALBUM zo slávnosti ukončenia šk. roka v KD
  FOTOALBUM z rozlúčky deviatakov
  GALÉRIA ocenených žiakov

 • Výstava "Holokaust očami detí"

  Poslednou fázou projektu Holokaust očami detí bola realizácia výstavy s rovnomenným názvom na dolnej chodbe školy. Výstava sa uskutočnila 27. júna 2018 o 16.00 hod. za prítomnosti médií, rodičov, učiteľov, hostí, žiakov aj verejnosti. Výstavu sme slávnostne otvorili. Najskôr Juditka Červeňanská s Anežkou Porubskou zahrali skladbu Schindlerov zoznam. Zazneli dve žiacke úvahy na tému "Majú všetky národy právo na život?".  Žiaci 9. ročníka odprezentovali návštevníkom, aké aktivity v rámci projektu realizovali. Žiaci 8. ročníka zas pripravili inetrview o tom, čo im projekt dal, čo sa ním naučili. Deviataci šatatisticky spracovali a rozanalyzovali výsledky vstupných a výstupných žiackych dotazníkov ako aj rodičovských dotazníkov. A nakoniec za príjemných melódií si rodičia a hostia pozreli výstavu Holokaust očami detí, kde sme vystavili výtvarné práce žiakov 7., 8. a 9. ročníka, postery o holokauste, porušovaní ľudských práv, model koncentračného tábora, ktorý vytvorili chlapci v školskej dielni a tiež knihy, ktoré žiaci čítali. O výstave informovala aj novomestská televízia Pohoda.

  FOTOALBUM - výstava

  https://www.youtube.com/watch?v=q3ieF2OOwO4

 • Dopravný deň pre žiakov 1. stupňa

  Využili sme ponuku otca našej žiačky p. Sedláčeka a pozvali sme do našej školy železničnú políciu z Bratislavy. A tak v utorok 26. júna 2018 prišli do našej školy dvaja muži a jedna žena na veľkom policajnom aute s množstvom vecí, ktoré si deti mohli odskúšať. Akcia bola pre decká z 1. st. veľmi zaujímavá. Bližšie o nej čítajte tu.

  FOTOALBUM

 • Druhý modul projektu EkoAlarm v triedach

  Od pondelka do stredy 25. - 27. júna 2018 sa akčná skupina projektu EkoAlarm opäť venuje rovesníckemu učeniu v triedach. Tentoraz je druhý modul projektu zameraný na minimalizáciu množstva odpadu, poznanie značiek na obaloch a jsprávne triedenie odpadu.

  FOTOALBUM

strana: