• Rozprávkové dopoludnie s Máriou Ďuríčkovou

     • Druháci sa v upršanú stredu 22. 5. 2019 rozhodli, že najlepšie pre nich bude, ak sa niekde zatvoria a budú čítať. A tak aj urobili. Nasadli do autobusa, dáždniky a pršiplášte vzali so sebou a hor sa do knižnice v Novom Meste nad Váhom. Aby však vedeli dobre počúvať a čítať, posilnili sa zákuskom a osviežili nápojom. Po mlákach a v silnom lejaku konečne prišli do knižnice, kde ich privítala pani knihovníčka. A tu sa začalo rozprávkovo. Rozprávali sa o spisovateľoch, hlavne o pani Márii Ďuríčkovej, čo nám veľmi padlo vhod, pretože od nej čítame Danku a Janku. Dostávali hádanky, smiali sa, skúšali sa a nakoniec si popozerali, aké zaujímavé knihy ich v knižnici čakajú, ak by sa rozhodli do nej prihlásiť.

      Výlet bol mokrý, no veselý, poučný, farebný a hlavne sladko rozprávkový. FOPTOALBUM

      Mgr. Gabriela Hercegová

     • Aktuálny stav v Záchrancoch stromov

     • Žiacky parlament v pondelok pred 6. hodinou sčítal priebežné výsledky v zbere papiera. Zatiaľ sme spoločnými silami ako škola zachránili 45 stromov a vyzbierali spolu 5730 kg papiera. Zatiaľ je na 1. mieste 5.A, na 2. mieste 6.A a tretí sú 3.B. Súťaž však nie je ukončená, ešte je voľného asi polovica druhého kontajnera, jeden kontajner sme už odovzdali. Súťažíme ďalej, poradie sa ešte môže obrátiť. Neotálajte, lebo len čo kontajner naplníme, súťaž ukončíme. Priebežné výsledky nájdete tu.

     • Školská 8-kolová súťaž "Matematický oktagon"

     • Skončila sa osemkolová celoročná školská matematická súťaž MATEMATICKÝ OKTAGON. Blahoželáme víťazom súťaže - Samovi Huttovi, Jurajovi Kriššákovi a Peťovi Círovi. Súťaž vymyslela a celoročne realizovala a vyhodnocovala naša p. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková. Bližšie o súťaži píšeme na stránke akcie.

      FOTOALBUM

     • Projekt "Najväčší Slovák" - záver

     • Projekt sme venovali 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Žiaci II. stupňa niekoľko týždňov v mesiacoch apríl a máj pátrali po informáciách o jeho živote. Výstupom ich činnosti mali byť rôzne útvary na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, informatiky, techniky, výtvarnej výchovy. Realizácia projektu vyvrcholila v piatok 17. 5. 2019 na dolnej chodbe, kde sa všetci žiaci 2. st. zišli počas 4. vyučovacej hodiny, odprezentovali svoju tvorbu a kde bola tiež spravená výstava žiackych prác. Bližšie informácie získate na stránke projektu.        FOTOALBUM

     • Motivačné video - projekt Recyklohry

     • Pozrite si motivačné video, ktoré natočili žiaci 8.A na hodinách informatiky s Mgr. Monikou Gahérovou v rámci jednej z úloh projektu Recyklohry. 

       

     • Oficiálne výsledky celoslovenského testovania deviatakakov T9-2019

     • Dňa 16. 5. 2019 nám prišli oficiálne výsledky celoslovenského testovania deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Ak vás zaujímajú bližšie analýzy a porovnania so slovenským priemerom a s vlańajšími deviatakmi, čítajte tu.

     • Krajské kolo súťaže Baltie 2019

     • V stredu 15. mája 2019 sa traja ôsmaci - Juraj Strýček, Marek Kriššák, Timotej Macháč zúčastnili s p. riaditeľkou na programátorskej súťaži Baltie 2019 v ZŠ s MŠ Čereňany, kde riešili 9 úloh krajského kola. Výsledky zatiaľ nie sú známe, dozvieme sa ich až v sobotu 25. 5. 2019.

      FOTOALBUM

     • Výsledky súťaže Matematický klokan

     • Už nám prišli výsledky celoslovenskej súťaže Matematický klokan, ktorú riešilo 34 žiakov 1. stupňa. Tých, ktorí patria medzi najlepších a získali 5 klokanov a tiež tých, ktorí im šliapu na päty s počtom 4 klokanov, zverejňujeme na stránku Úspechy v časti Celoslovenské súťaže.

     • eTestovanie 2019

     • Vyučujúci žiakov 8. ročníka využili aj tento rok možnosť otestovať žiakov z matematiky a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom elektronického testovania. Žiaci riešili testy v dňoch 9. a 14. mája 2019. 

     • Deň matiek

     • V nedeľu popoludní dali naše deti z materskej školy, základnej školy a školkých klubov detí svojim mamičkám krásny darček k sviatku Dňu matiek. Pod vedením svojich pani učiteliek nacvičili pre nich hodnotný kultúrny program, ktorý predviedli 12. 5. 2019 mamičkám i babičkám v podolskom kultúrnom dome. Bližšie si prečítajte tu.   FOTOALBUM

     • Na čom pracuje žiacky parlament

     • Zberoví referenti spolu s p. riaditeľkou monitorujú priebeh zberu papiera (akcia Záchrancovia stromov) a zverejňujú na nástenke na dolnej chodbe priebežne počet zachránených stromov jednotlivými triedami. Aktuálny stav si môžete pozrieť TU.

      Žiacky parlament začal pripravovať zábavné dopoludnie na Deň detí. Ak máte nejaké nápady na stanovištia, môžete ich posunúť šéfom tried, ktorí sú v žiackom parlamente.

      Na stretnutí 6.5.2019 členovia ŽP rozhodli, že z vlaňajších peňazí získaných za zber papiera zakúpime vonkajší kôš na triedený odpad a dáme ho k novému multifunkčnému ihrisku.

     • Futbal Cup - okresné kolo

     • Vo štvrtok 2. mája 2019 sa 9 žiakov 7.- 9. ročníka zúčastnilo po víťazstve v obvodnom kole na okresnom kole  súťaže v malom futbale starších žiakov ZŠ Futbal Cup. Súťažili za nás žiaci Jakub Burza, Juraj Hrušovský, Samuel Hutta, Nicolas Križák, Roman Lacko, Kristián Paulech, Filip Porubský, Adam Vrba, Jozef Zámek. Na súťaž ich sprevádzal p. uč. Ostrovský. Výsledky zápasov: so ZŠ Odborárska NM sme prehrali 7:1, so ZŠ Nálepkova sme vyhrali 0:3. Chlapci získali 2. miesto. Ďakujem im za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Stavanie mája

     • V utorok 30. 4. 2019 sa množstvo detí a učiteľov našej školy spolu s rodičmi a verejnosťou stretlo o piatej popoludní pred kultúrnym domom, kde sa konala akcia Stavanie mája, ktorú pripravila obec Podolie spolu so školou. P. starosta privítal v KD prítomných a pozval ich von k postaveniu mája. Ostužkovali ho vystupujúci žiaci zo školy a postavili chlapi z obce aj s p. starostom pomocou žeriava. Potom sme sa vrátili v chladnom počasí do KD, kde bol pripravený bohatý program. Vystúpili deti z ŠKD1 a ŠKD2, predviedli sa aj deti z materskej školy, nasledoval folklórny krúžok a speváci zo základnej školy. Množstvo detí vytiahlo a oprášilo naše podolské kroje. Vystúpili s piesňami aj naše dôchodkyne. Podmaz robila ako vždy DH Podolanka. Na záver vystúpil folklórny súbor Slnečnica z Piešťan s 10 tancami z rôznych oblastí Slovenska.

      Počas programu sa podávalo aj občerstvenie, o ktoré sa starli poslanci OcÚ a naši školskí zamestnanci. 

      FOTOALBUM

     • Návštevný deň pre rodičov, ped. rada

     • V pondelok 29. 4. 2019 sa konala klasifikačná porada za 3. štvrťrok a následne po nej návštevný deň pre rodičov, na ktorom sa rodičia mali možnosť porozprávať s učiteľmi o prospechu, správaní, dochádzke žiakov.

     • Okresné kolo Slávik Slovenska

     • Piatok 25. 4. 2019 žiaci z našej školy upratovali alebo tvorili, no poniektorí si spievali... Teda, Simonka Valovičová (3.B), Emmka Okrucká (4.A) a Anežka Porubská (8.A) sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v  ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom. Všetky dievčatá spievali vynikajúco a veľmi sa snažili, no uspieť sa nám nepodarilo. Za ich skvelé výkony a reprezentáciu im však patrí veľká vďaka a pochvala.

      Mgr. Veronika Zemková

     • Úspech v recitácii

     • Vo štvrtok 25. 4. 2019  nás potešila Sofia Fraňová, ktorá sa zúčastnila na  krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Bzinciach pod Javorinou. Sofia po víťazstve v okresnom kole získala na kraji krásne 3. miesto. Na súťaž ju pripravovala p. uč. Monika Prítuľová. Obom blahoželáme ku krajskému úspechu.

      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Vo štvrtok 25. 4. 2019 sa štyria žiaci zo 6. a 7. roč. zúčastnili na okresnom kole Biologickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Na súťaž ich pripravovala Mgr. Monika Muľová. Všetci žiaci skončili ako úspešní riešitelia BiO. Najvyššie sa umiestnil Lukáš Čuchrana (5. miesto), Samo Hutta skončil na 8. mieste, Matúš Moravanský na 10. mieste a Ester Igazová na 12. mieste. Všetkým úspešným riešiteľom aj p. učiteľke blahoželáme k peknému výsledku.

     • Výsledky krajského kola Fyzikálnej olympiády

     • V stredu 10. apríla 2019 sa zúčastnil Peter Burza z 9.A na krajskom kole Fyzikálnej olympiády v Púchove. Už máme výsledky tejto súťaže. Peťovi blahoželáme, pretože sa mu podarilo náročné úlohy zdolať a stal sa úspešným riešiteľom KK FO. Skončil na 11. mieste z 27 účastníkov, z toho len 15 bolo úspešných a 12 skončilo neúspešne.