Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
 • Kurz korčuľovania

  V týždni od 26. do 30. novembra chodili denne prihlásené deti z 1. stupňa na kurz korčuľovania do Nového Mesta nad Váhom, kde ich už čakali inštruktori z Penguin sport clubu. Denne sa im venovali dve hodinky. Celkovo sa na kurz prihlásilo 48 detí. Hoci bolo vyučovanie trošku narušené, veríme, že to stálo za to a všetky deti zvládli techniku tak, akoby sa s korčuľami narodili ;-) Bližšie si prečítajte na stránke akcie.

  FOTOALBUM

 • Ako vieme kresliť

  Vo fotoalbume sme uverejnili ďalšie 2 súbory  výtvarných prác našich žiakov, ktoré vznikli na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením p. uč. Rosinskej. 

  22. publikovanie

  23. publikovanie

 • Okresné kolo - Futsal Cup

  Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa naši starší žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale, ktoré sa uskutočnilo v športovej hale v Novom Meste n/V. Súpermi nám boli školy: ZŠ Bošáca, ZŠ Tematínska, ZŠ Odborárska. V prvom zápase sme dokázali vyhrať nad Bošácou 2:1. V druhom zápase s Tematínskou sme nedokázali zužitkovať našu hernú prevahu a množstvo šancí, do ktorých sme sa dostali a prehrali sme tesne 1:2. Do tretieho zápasu chalani už nastúpili s vedomím, že nemôžeme postúpiť. To sa prejavilo tromi rýchlymi gólmi. Zápas s Odborárskou sme nakoniec prehrali 1:3. Celkovo sme skončili na 3. mieste. Potešením pre našich žiakov môže byť pochvala od pána Bartoviča (dlhoročného mládežníckeho trénera futbalu), ktorý povedal, že naši chalani boli "najfutbalovejší", len sme sa nevedeli presadiť v koncovke.

  Reprezentovali nás:  Jakub Burza, Kristián Paulech, Adam Vrba, Filip Porubský, Jozef Zámek, Samuel Hutta, Juraj Hrušovský, Roman Lacko.

 • Babička z vajíčka v MsK Piešťany

  Dňa 26. 11. 2018 sa deti z ŠKD zúčastnili na bábkovej rozprávke "Babička z vajíčka". Predstavenie sa
  konalo v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany. Bábkovú rozprávku o obyčajnom vajíčku s veľkými
  zázrakmi nám predstavilo bábkové divadlo – PIK z Pezinka, ktoré účinkovalo aj v televíznych programoch.
  Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a svoju spokojnosť prejavovali smiechom a potleskom. Po
  skončení programu sa deti občerstvili horúcou čokoládou a naplnení spomienkami a umeleckým zážitkom sa šťastne vrátili domov.

  FOTOALBUM

 • Výsledky iBobra

  Tak už máme výsledky informatickej súťaže iBobor. U nás riešilo 51 súťažiacich, z toho bolo 26 úspešných riešiteľov a z toho dvaja žiaci so 100% percentilom - Daniel Miklo a Matúš Pollák. Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom tohtoročného iBobra.

  Tu si môžete pozrieť kompletné výsledky:  iBOBOR_2018_vysledky.pdf (549 kB)

 • 1. klasifikačná porada

  V pondelok 26. 11. 2018 zasadala v poobedných hodinách pedagogická rada. Zhodnotila výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok, pričom sa zamerala hlavne na žiakov s problémovým správaním a žiakov s nedostatočným prospechom. Žiaci budú mať priebežné hodnotenie zapísané v žiackych knižkách do konca týždňa.

 • Súťaž Náboj Junior 2018

  V piatok 23. 11. 2018 sa tím v zložení Peter Burza, Adam Urban, Juraj Strýček a Sabina Kožáková zúčastnili na súťaži Náboj Junior na Gymnáziu Pierra de Coubetrtina v Piešťanoch. Ide o súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Nášmu tímu sa však veľmi nedarilo, skončili na 7. mieste z 9 prihlásených družstiev a za 120 minút dokázali vypočítať 9 príkladov.

 • T5-2018

  V stredu 21. novembra 2018 sa aj na našej škole povinne zúčastnili žiaci 5. ročníka na celoslovenskom testovaní T5-2018 zo slovenského jazyka a matematiky. Testovanie prebehlo bez problémov. Žiaci 6. - 9. roč. mali v tento deň riaditeľské voľno.

 • Jeseň v družine

  Tohtoročná jeseň je nádherná a plná farieb. Deti v ŠKD 1 zbierali listy, ktoré padali zo stromov, vylisovali a vytvorili z nich účesy a zvieratká. Dostali sme aj tekvice, ktoré vyzdobili a krášlia nám triedu. Tvorivá práca našich malých družinárov veľmi baví.

  FOTOALBUM

 • iBobor

  V pondelok 12. 11., v stredu 14. 11. a v piatok 16. 11. 2018 riešili vybraní žiaci 2. stupňa celoslovenskú informatickú súťaž iBobor. Už sme veľmi zvedaví na výsledky, jeden z našich žiakov dosiahol 80 z 80, zatiaľ neprezradíme, kto. Mnohým súťažiacim sa však výborne darilo. Unás súťažilo 14 Kadetov (8.-9. roč.), 27 Benjamínov (6.-7. roč.) a 9 Bobríkov (5. roč.) Presné výsledky zverejníme asi o týždeň po sprístupnení na serveri.

  FOTOALBUM

 • 3. modul projektu EkoAlarm

  V piatok 9. 11. 2018 sa všetci žiaci školy poslednýkrát stretli počas druhej alebo štvrtej hodiny s členmi akčnej skupiny projektu EkoAlarm a zapojili sa do aktivít posledného tretieho modulu, ktorý bol hlavne pre žiakov 1. stupňa dosť náročný. Cieľom posledného modulu bolo rozmýšľať o budúcnosti v súvislosti s odpadmi a zamýšľať sa nad tým, ako množstvo odpadu minimalizovať (tvoriť čo najmenej odpadu, odmietať tovary v zbytočných obaloch, zdieľať predmety, znovupoužívať, opraviť ak sa dá,...). Každý má začať od seba už dnes. Treba sa držať zásad 4R: REFUSE = ODMIETNI, REDUCE = OBMEDZ, REUSE = ZNOVU POUŽI, RECYCLE = VYTRIEĎ. 

  Bližšie o projekte sa dočítate na stránkach proiektu.
  FOTOALBUM

 • Svetový deň zdravej výživy

  Dňa 24. 10. 2018 si na hodinách biológie pripomenuli tento deň aj žiaci 5. ročníka. Ak chcete vedieť, ako, prečítajte si krátky článok na stránke akcie.
   

  FOTOALBUM

 • Súťaž Hovorme o jedle

  Tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle, ktorá prebiehala v týždni od 15. októbra 2018 do 19. októbra 2018. So žiakmi sme sa zapojili do aktivity pod názvom „OČAMI GURMÁNA“. Bližšie o tom píšeme na stránke akcie.

  FOTOALBUM

 • Projekt "Čo sa stalo pred 100 rokmi?"

  V pondelok 29. 10. 2018 malo množstvo škôl riaditeľské voľno, no na našej škole bežali tri zaujímavé akcie. Jednou z nich bolo aj projektové vyučovanie "Čo sa stalo pred 100 rokmi?", ktoré realizovala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov pod vedením Mgr. Veroniky Zemkovej. Do projektu boli zapojení schopní žiaci 8.A, 8.B a 9.A triedy. Žiaci sa zahrali na redaktorov a učitelia na šéfredaktorov. Výsledkom projektu boli úžasné SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY z obdobia pred 100 rokmi. Bližšie píšeme na stránke projektu.

  FOTOALBUM

 • Nová chemická a fyzikálna show

  V pondelok 29. 10. 2018 sme na dolnej chodbe privítali zamestnancov spoločnosti Škola hrou, ktorí sa predstavili novým programom pokusov z chémie aj fyziky. Zaujali mladších aj starších žiakov. Spoločnosť si nepriala zverejniť fotky z tejto akcie, fotky ostanú preto len v archíve školy.

 • Týždeň zdravej výživy

  Od pondelka 22. októbra 2018 do piatka 26. 10. 2018 prebiehalo v triedach 1. stupňa projektové vyučovanie na tému zdravej výživy.  Týždeň zdravej výživy ukončili prvostupniari v pondelok 29. 10. 2018 v školskej jedálni, kde každá trieda prichystala pre svojich rovesníkov zdravé pochutinky a prezentovala ich pred ostatnými. Bližšie o tom píšeme na stránke akcie.

  FOTOALBUM

 • Súťaž zručnosti

  Vo štvrtok sa žiaci Peter Burza, Juraj Strýček, Sabina Kožáková a Adam Urban zúčastnili na súťaži zručnosti v Novom Meste nad Váhom. Súťažili v strojárstve a informatike. Ako sa umiestnili, zistíte na stránke Úspechy.

 • Timravina studnička

  V stredu 24. októbra 2018 sa dve žiačky  Alexandra Dendisová z 5.A a Eva Hochelová z 8.A zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Toto podujatie organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Evka súťažila v III. kategórii už skúsených a značne zdatných recitátorov, kde získala krásne 3. miesto, veľmi nás to potešilo. Obom dievčatám patrí vďaka za reprezentáciu našej školy.

 • Výsledok práce krúžku KUTIL s.r.o.

  V stredu 24. 10. 2018 navštívila našu školskú dielňu pani starostka. kde jej vybraní žiaci z krúžku Kutil s.r.o., ktorý vedie p. uč. Čechvala, odovzdali troje drevené hrable vyrobené našimi žiakmi. P. starostka dar s vďačnosťou prijala. Veríme, že obec hrable využije a tešíme sa, že naši žiaci dokážu vytvoriť plne funkčný výrobok, s ktorým sa dá pracovať.

  FOTOALBUM

 • Predkolo vybíjanej

  V utorok 23. 10. 2018 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili v Novom Meste nad Váhom predkola vo vybíjanej. Takto si mohli prvýkrát zmerať sily so svojimi spolužiakmi z iných škôl. Aj keď máme za sebou jednu remízu a prehry, mali sme možnosť naučiť sa nové veci v technike hry aj od iných žiakov a získať motiváciu trénovať vybíjanú s ešte väčším úsilím.

strana: