Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
 • Výsledky T5 - 2018

  Oznamujeme rodičom piatakov, že sme do internetovej žiackej knižky detí rozposlali výsledky celoslovenského testovania piatakov z matematiky a slovenského jazyka.

 • Vianočné ekotrhy

  V piatok 21. 12. 2018 sme boli posledný deň v škole. Akčná skupina ekoAlarmu a žiacky parlament vymysleli pre nás akciu Vianočné ekotrhy. Bližšie o nich napíšeme na stránke Akcie, zatiaľ len toľko, že sme boli príjemne prekvapení tým, koľko hračiek, kníh, výrobkov deti podonášali a tiež koľko veľa sa toho nakúpilo. Predávalo sa za symbolické sumy, teda ozaj veľmi lacno. Výťažok z ekotrhov bol 280 €. Tieto peniažky venujeme útulku psíkov v Piešťanoch na lieky pre nich a neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova.  Bližšie o akcii si prečítajte tu.

  FOTOALBUM

 • Vianočný turnaj chlapcov vo futsale

  Vo štvrtok 20. 12. 2018 sa konal v našej telocvični futsalový medzitriedny  turnaj medzi chlapcami tried 2. stupňa. Turnaj organizoval Mgr. Ostrovský. Záujem o turnaj bol veľký. Výsledky turnaja nájdete na stránke Úspechy.

 • Vianočné posedenie zamestnancov

  V pondelok 17. decembra 2018 v poobedných a večerných hodinách strávili zamestnanci našej školy v školskej jedálni na vianočnom posedení. Už od rána varili p. uč. Trpíšková s p. uč. Hanzlíkovou v kotlíku od p. uč. Čechvalu výbornú domácu kapustnicu, na ktorú zabezpečila materiál naša vedúca školskej kuchyne. Každý priložil ruku k dielu, či už napečením, pomocou s prípravou stolov, či nákupmi. Riaditeľka školy Janka Schreiberová poďakovala zamestnancom za vykonanú prácu pre organizáciu v r. 2018 a popriala všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky.

  FOTOALBUM

 • Vianočná pošta pre seniorov

  Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. A tak sme sa aj my na našej škole zapojili do výzvy: "Spravme Vianoce neznámym starkým!" a tvorili sme na hodinách výtvarnej výchovy aj na hodinách slovenčiny vianočné pozdravy, ktoré sme rozposlali starkým v domovoch dôchodcov. Veríme, že sme im našimi pozdravmi spravili radosť. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na našej stránke akcie a tiež na stránke projektu: https://pohodovo.sk/projekty/vianocna-posta/

  FOTOALBUM POZDRAVOV triedy 4.A

 • Vianočné trhy v našej obci

  V sobotu 15. decembra 2018 sme vytiahli svojich rodičov, babky a dedkov z predvianočných príprav. Prečo? Nuž obec Podolie poriadala pred kultúrnym domom vianočné trhy. A my - deti z materskej školy, oboch družín ŠKD1 aj ŠKD2, deti z 1. aj 2. stupňa, bývalí žiaci školy a aj decká zo ZUŠ sme tieto trhy spríjemnili vianočnými piesňami, básňami, scénkami, koledami aj muzicírovaním. Dokonca prítomným zaspievali aj naše pani učiteľky. A hoci nám soplíky v tom mraze stekali pod noštekmi, mali sme z tejto akcie krásny zážitok A veríme, že aj vy...

  Bližšie o vianočných trhoch si môžete prečítať na stránke obce Podolie.

  FOTOALBUM

 • First Lego League 2018

  V piatok 14. 12. 2018 sa TAJM team v zložení Juraj Strýček, Timotej Macháč, Marek Kriššák a Šimon Pollák z 8.A zúčastnil po prvýkrát v histórii našej školy na regionálnom turnaji robotickej súťaže First Lego League v Žiline. Príprava na súťaž bola časovo aj obsahovo náročná. Trénerom tímu bola p. riaditeľka Janka Schreiberová. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

  • Robot Design
  • Robot Game
  • Prezentácia výskumného projektu (musí obsahovať inovácie a treba sa radiť s odborníkmi)
  • Tímová práca

  Súťaž je medzinárodná a je určená pre deti vo veku 9 - 16 rokov. Náš podolský tím bol nováčikom tejto súťaže. Chlapci výborne odprezentovali výskumný projekt,  a v robotickej časti, kde sa programovalo, splnili misie na 89 bodov.  Tím získal mimoriadnu cenu poroty, pretože ako nováčik súťaže zaujal a porotu veľmi príjemne prekvapil. K plakete bola pripojená aj taška plná rôznych darčekov. Celkovo náš TAJM team skončil na 6. mieste z 13 družstiev. Ak chcete vedieť o tejto zaujímavej súťaži viac, kliknite na stránku www.fll.sk.

  FOTOALBUM

 • Pytagoriáda - školské kolo

  V stredu a štvrtok 12. a 13. decembra 2018 sa konalo aj na našej škole školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Účasť a úspešnosť žiakov bola nasledovná:

  P3 (3. ročník) úspešnosť 6 žiakov z 31, najlepší výsledok Sofia Fraňová 20 b. a Barbora Jankechová 20 b.
  P4 (4. ročník) úspešnosť 3 žiaci z 12, najlepší výsledok Samuel Hadbábny 24 b.
  P5 (5. ročník) úspešnosť 15 žiakov z 20, najlepší výsledok Laura Kosová 25 b.
  P6 (6. ročník) úspešnosť 5 žiakov z 28, najlepší výsledok Tereza Augustínová 17 b. 
  P7 (7. ročník) úspešnosť 3 žiaci zo 17, najlepší výsledok Samuel Hutta 21 b.
  P8 (8. ročník) úspešnosť 4 žiaci z 30, najlepší výsledok Juraj Strýček 19 b.

  Zoznam všetkých úspešných riešiteľov nájdete na stránke Úspechy.

 • Súťaž "Ypsilon - slovina je hra"

  V stredu 12. decembra 2018 sa niektorí žiaci školy zúčastnili na novej súťaži, do ktorej sme sa zapojili. Išlo o súťaž Ypsilon – slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Zúčastnilo sa 18 žiakov od 3. po 9.ročník. Najviac súťažiacich bolo z triedy 3.B a 5.A. Žiaci riešili za 45 minút hlavne pre 1. stupeň náročné testy zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie. Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Súťaž organizovala spoločnosť LEXICON Košice. Výsledky súťaže sa dozvieme až v januári.

 • Návštevný deň pre rodičov

  V pondelok 10. decembra 2018 boli dvere školy otvorené pre všetkých rodičov. Na škole sa konal návštevný deň. Rodičia sa mohli v čase od 15.00 do 17.00 hod. informovať u triednych učiteľov aj u ostatných vyučujúcich o študijných výsledkoch a správaní svojich ratolestí. Túto možnosť využilo množstvo zodpovedných  rodičov.

 • ...a slovo bolo u Boha...

  V piatok 7. 12. 2018 sa žiačky Petra Sedláčeková a Eva Hochelová zúčastnili na recitácii kresťanskej prózy a poézie ...a slovo bolo u Boha... Na medailové umiestnenia však nedosiahli. Za prípravu a veľkú snahu im ďakujeme.

 • Mikuláš zavítal do kina

  Vo štvrtok 6. 12. 2018 sa deti z MŠ aj žiaci z 1. stupňa ZŠ stretli v miestnom kine s Mikulášom. Ten sa potom prišiel pozrieť aj do školy, kde navštívil druhostupniarske  triedy.  Ako to prebiehalo, si môžete prečítať tu.

  FOTOALBUM

 • Straňanská laťka

  Vo štvrtok 6. 12. 2018 nás reprezentovali 4 žiaci z 8. a 9. ročníka na súťaži Straňanská laťka, ktorú každý rok organizuje družobná škola v Strání. Jakub Burza si vyskákal zlato krásnym výkonom 165 cm. Emma Ščepková skončila na 4. - 5. mieste s výkonom 130 cm, Ivan Snoha na 8. mieste z 11 s výkonom 140 cm a Lea Hrušovská na poslednom mieste s výkonom 120 cm. Jakubovi blahoželáme k zlatu a všetkým ďakujeme za reprezentáciu. 

 • Beseda s odborníčkou na zdravé stravovanie

  V stredu 5. 12. 2018  sme mali na našej škole certifikovanú výživovú špecialistku Mgr. Veroniku Mičianovú, PhD., ktorá mala prednášku "Rozhodni sa správne a vyber si zdravie" pre žiakov 8.A, 8.B a 9.A. Podľa otázok v niektorých triedach bolo vidieť, že žiakov a hlavne žiačky táto téma zaujala. Prednášku sprostredkovala Mgr. Monika Muľová - koordinátor prevencie. Bližšie si prečítate na stránke tejto akcie.

  FOTOALBUM

 • Okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní

  V piatok 30. 11. 2018 naša škola organizovala v telocvični okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní. Okresného kola sa zúčastnili iba družstvá z Podolia a zo Starej Turej. Ako sa darilo našim, si prečítate tu

  FOTOALBUM

 • Všetkovedko

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka, ktorí sa prihlásili, riešili v doobedných hodinách náročné úlohy súťaže Všetkovedko. Ako vyriešili, sa dozvieme až z výsledkov z Bratislavy.

 • Okresné kolo - Futsal Cup

  Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa naši starší žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale, ktoré sa uskutočnilo v športovej hale v Novom Meste n/V. Súpermi nám boli školy: ZŠ Bošáca, ZŠ Tematínska, ZŠ Odborárska. V prvom zápase sme dokázali vyhrať nad Bošácou 2:1. V druhom zápase s Tematínskou sme nedokázali zužitkovať našu hernú prevahu a množstvo šancí, do ktorých sme sa dostali a prehrali sme tesne 1:2. Do tretieho zápasu chalani už nastúpili s vedomím, že nemôžeme postúpiť. To sa prejavilo tromi rýchlymi gólmi. Zápas s Odborárskou sme nakoniec prehrali 1:3. Celkovo sme skončili na 3. mieste. Potešením pre našich žiakov môže byť pochvala od pána Bartoviča (dlhoročného mládežníckeho trénera futbalu), ktorý povedal, že naši chalani boli "najfutbalovejší", len sme sa nevedeli presadiť v koncovke.

  Reprezentovali nás:  Jakub Burza, Kristián Paulech, Adam Vrba, Filip Porubský, Jozef Zámek, Samuel Hutta, Juraj Hrušovský, Roman Lacko.

 • Dve tváre slobody

  V stredu 28. 11. 2018 sa žiaci z 2. stupňa vybrali do kina, kde za kultúrne poukazy si pozreli zaujímavý cestopis o Kube a mali možnosť sa autorov cestopisu pýtať, čo aj naši žiaci využili.

 • Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku

  V stredu 28. 11. 2018 nás reprezentovala Sabina Kožáková z 8.B na OK olympiády v slovenskom jazyku. Tesne jej ušla medaila, skončila na veľmi peknom 4. mieste.

 • Matematický oktagon

  V poobedných hodinách dňa 27. 11. 2018 riešili súťažné úlohy 2. kola školskej súťaže Matematický oktagon trojice žiakov z 2. stupňa.  Čaká ich ešte 7 kôl.

strana: