Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Folklórny krúžok
Gymnastický krúžok pre 5. - 9. roč.
Gymnastika hrou pre 1. - 4. roč.
Kutil s.r.o. pre žiakov 2. st.
Matika pre nematika
Mladý ekovedec pre 3. - 7. roč.
Príprava deviatakov na testovanie
Strelecký krúžok pre 5. - 9. roč.
Tanečný krúžok
Úloháčik pre všetkých

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.02.2019