• Voľné miesta na našej škole


  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Vychovávateľ v ŠKD a asistent učiteľa

   • Úväzok:
    100% (50% asistent učiteľa, 50% vychovávateľ v ŠKDII.)
    Dátum nástupu:
    1. 9. 2019
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
  • Učiteľ 1. stupňa

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    26. 8. 2019
   • Požiadavky:
    Zastupovanie dlhodobej PN.
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
  • Asistent učiteľa

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Vzdelanie: stredná škola s pedagogickým zameraním
    Pozícia je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ z výzvy "V ZŠ úspešnejší".
  • Špeciálny školský pedagóg

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

    Pozícia je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ z výzvy "V ZŠ úspešnejší".