Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Trpíšková
Učebňa 106
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Hanzlíková
Učebňa 107
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Hercegová
Učebňa 214
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Prítuľová
Učebňa 211
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Jacolová
Učebňa 108
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Schindlerová
Učebňa 213
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Muľová
Učebňa 209
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Faboková
Učebňa 206
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bohumil Čechvala
Učebňa 207
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vienerová
Učebňa 313
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Zemková
Učebňa 204a
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jarmila Bohovicová
Učebňa 310
II.trieda Triedny učiteľ Slavka Fogašová
Triedny učiteľ Lenka Janegová
I. trieda Triedny učiteľ Mária Ščepková
Triedny učiteľ Jana Ščepková

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.02.2019