• Konzultačné hodiny VP a ŠŠP

    •    

     Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Vienerová

     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Silvia Jančičeková

     Obe zamestnankyne nájdete v kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí pri výtvarnej triede.

     Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga:

     • utorok   7.00 -   7.50 hod.
     • utorok 13.00 - 15.00 hod.
     • streda 13.00 - 15.00 hod.
     • piatok   7.00 -   8.45 hod.

      

     Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

     • štvrtok  8:45 -   9.30 hod., 11:40 - 12:25 hod.

      

     Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0911961480 z dôvodu možných iných aktivít výchovného poradcu, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.

     Rozvrh pracovnej činnosti špeciálneho pedagóga: