Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Video k súťaži First Lego League 2018/19

Pozrite si naše propagačné video a držte nám palce pri riešení náročných úloh v téme INTO ORBIT.

Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga:

  • utorok   7.00 -   7.50 hod.
  • utorok 13.00 - 15.00 hod.
  • streda 13.00 - 15.00 hod.
  • piatok   7.00 -   8.45 hod.

 

Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

  • štvrtok  7.50 -   9.30 hod.

Fotogaléria

Decká, zmobilizujte rodičov, babky, dedkov, ujov, tety, všetkých, čo majú nad 18 rokov, aby podporili náš projekt. V našom okrese sú tri projekty a zatiaľ sme na 2. mieste!!! Poďme spolu do toho a otočme poradie!

Hlasujte za náš projekt

Prosím Vás o podporu projektu Hudba lieči, pomáha, dáva sa... pre našu školu. Zaberie Vám to iba pár minút. Raiffeisen banka  môže projekt podporiť  sumou 1 000 €. Kliknite na a získajte dobrý pocit, že ste našej škole pomohli svojím hlasom: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nove-mesto-nad-vahom/3782

Multifunkčné ihrisko

Viacúčelové ihrisko za našou školou vybudované z prostriedkov Úradu vlády a obce Podolie už je takmer hotové. Chýba už len upevniť brány, vypracovať prevádzkový poriadok ihriska a dohodnúť pravidlá používania ihriska tak, aby sa nezničilo. Plánuje sa doriešiť kamerový systém, aby sme zabezpečili zodpovedné používanie ihriska verejnosťou. 

Kalendár

Novinky

UPOZORNENIE

Vážení rodičia detí MŠ aj ZŠ!

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali dopravnú značku "Zákaz vjazdu", ktorá je pri bočnej bráne do areálu školy. Vjazd majú povolený len zamestnanci školy a zásobovacie vozidlá. Prevádzka MŠ aj ŠKD je do 16.30 hod. Po tomto čase sa brána školy zamyká a nebudeme brať ohľad na to, že máte v školskom areáli zaparkované vozidlo a nerešpektujete dopravné značenie. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhodnotenie dotazníka k nespojitému písmu Comenia Script

Ku koncu šk. roka 2017/18 vypĺňali rodičia žiakov 1. a 2. ročníka dotazník o písme Comenia Script. Jeho zadanie a vyhodnotenie si môžete pozrieť  tu: